Turism Monahal

Biserici si locasuri de cult

A fost începută în 1832, dar a fost terminată abia în 1906. Mobilierul este caracteristic pentru cultul religios protestant, simplu, sobru. De remarcat detaliile, specifice cultului, care compun altarul, precum şi amvonul şi cele doua rânduri de bănci. Din exterior, o privelişte de la distanţă, biserica văzută din spate, din livada printre pomi, pare impunatoare, sobră. Deasupra accesului principal, se află o fereastră circulară care doreşte să ne aducă aminte de rozetele gotice.

Clădirea se remarcă prin sobrietate, asemenea celei care apărea în construcţiile Romei republicane: ziduri imense, aproape fără niciun fel de ornament exterior iar deasupra cu o cupolă uriaşă.

Biserica a fost construită în 1926 şi este dedicată Sfântei Maria, Regina Cerului. În interiorul navei atrage atenţia pictura Sfintei Maria, Regina Cerului cu pruncul. Băncile, crucea cu Isus răstignit, statuia Sfintei Maria cu pruncul, toate sunt specifice cultului romano-catolic. Organizarea spaţiului interior este extrem de simplă.

Aceasta biserică este o construcţie ecleziastică de zid, iar faţada bisericii are un aspect masiv, dat în special de imensitatea turnului care conferă întregului ansamblu un aspect de monumentalitate şi sobrietate specific barocă.

Construirea bisericii a început în anul 1974 şi s-a terminat în 1995, hramul bisericii este Acoperământul Maicii Domnului. Pictura după Biblie, care reprezintă diferite divinităţi sau scene cu temă religioasă este realizată cu multă migală. Un efort creator deosebit se remarcă şi la pictarea Cinei cea de Taină, Sf. Matei, Sf. Marcu şi Sf. Luca. Întreaga construcţie păstrează viu spiritul vremurilor când a fost ridicată.

Când pătrunzi în biserică, timpul se suspendă deoarece vechimea excepţională și planul arhaic îi conferă o valoare inestimabilă.

Biserica Ortodoxă din Botiz a fost construită în anul 1757. Realizată din lemn, biserica ne transpune într-o lume de mult apusă, magia veacurilor trecute. Interiorul bisericii iţi oferă acel sentiment de intimitate, de familiaritate, necesar pentru a te simţi mai aproape de Dumnezeu.

Biserica reformată din Botiz se remarcă în mod deosebit prin sobrietate. Pe casa parohială s-a aşezat în 1991 o placă ce îl comemorează pe poetul Szilágyi Domokos, care a locuit aici mai mulţi ani, tatăl lui fiind preot în Botiz.

Biserica Romano-Catolică Sfântul Iosif din Botiz a fost construită numai în 1995. Masivitatea bisericii este aparentă, senzaţia de imensitate este perceptibilă doar pe faţadă principală. Aici turnul conferă o iluzie de accentuată verticalizare. Imensitatea turnului dă întregului ansamblu un aspect de monu-mentalitate şi sobrietate specific barocă.

Biserica reformată, ridicată în cursul secolului al XV -lea, este una dintre cele mai frumoase construcţii specifice stilului gotic din această zonă. Edificiul are o singură navă, desparţită de absida pentagonală boltită, printr-un arc triumfal ogival. Ferestrele din peretele de sud al navei au partea superioară decorată cu motive traforate. Turnul clopotniţă din lemn a fost înlocuit în 1955 cu unul din piatră, ce se integrează perfect în arhitectura bisericii. Spaţiul este un loc liniştit, o oază de sfinţenie, în care timpul se suspendă, biserica devenind un minunat loc de retragere pentru credincioşi.

Biserica Reformata Lazuri (iniţial romano-catolică) construită în stil gotic, a fost ridicată în cursul secolului al XV-lea. Turnul fiind adăugat în 1810, biserica fiind lărgită şi doar ferestrele ogivale şi portalul sudic trădează apartenenţa iniţială a bisericii la stilul gotic târziu. Se remarcă arhitectura deosebită, fiind construită din zidărie, cu pereţi rotunzi, impunători care dau impresia de monumentalitate şi un turn, de o dimensiune mai mică, având formă de bulb.

Biserica fost construită în jur de 1897, fiind adusă de moţi şi reclădită în noul lor sat. Realizată din lemn, vechea biserică ne transpune într-o lume de mult apusă, păstrând magia acelor veacuri trecute. Biserica micuţă, arhaică, împodobită cu icoane vechi, încă mai păstrează spiritual vremurilor când a fost ridicată.