Trasee turistice Micula

Cel mai important traseu turistic din zona comunei Micula este următorul: Micula – comuna – Câmpia Someşului / Râul Micula – Pădurea Noroieni – Biserica Reformată din 1838 (monument istoric).

Pădurea Noroieni este situată la o distanţă de 7 km de municipiul Satu Mare. În componenţa acesteia intră următoarele specii de arbori: stejar, anin negru, carpen, plop euroamerican, frasin, jugastru, paltin, ulm de câmp. Pe suprafeţe reduse găsim plop negru, plop tremurător, stejar roşu, salcâm, artar, tei, pin. Rezervaţia naturală găzduieşte o faună bogată, reprezentative fiind atât mamiferele mari (cerbul lopatar, căprioara, mistreţul), cât şi specii de păsări şi grupe de animale de interes conservativ. Dintre speciile strict protejate sunt prezente: croitorul mare, vipera comună, eretele sur, uliul porumbar, uliul păsărar, privighetoarea roşcata, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea pestriţă mare, huhurezul mare, huhurezul mic etc.