Rezervaţia naturală Râul Tur, Bercu

Comuna Halmeu este străbătută de râul Tur care este principalul sculptor al peisajului comunei. Râul strabate teritoriul pe o distanţă de 11 km având o adâncime cuprinsă între 2-4 m. În apele râului Tur se găsesc urmatoarele specii de peşti: crapul, ştiuca, carasul.

Habitatele umede: braţele moarte, pădurile de luncă, mlaştinile, fâneţele şi păşunile umede şi bălţile aflate pe teritoriul rezervaţiei ascund o serie de rarităţi ale naturii.

În braţele moarte cu apă adâncă şi pe porţiuni de râu domoale predomină nufărul galben. În apele mai mici asociaţia vegetală este alcătuită din cornaci, peştişoare, iarba broaştelui, foarfeca bălţii şi o plantă carnivoră: otrăţelul de baltă. În mediile acvatice colmatate găsim tufărişuri de răchită şi zălog. În apă vegetează specii de rogoz şi popândaci, stânjenei.

Luciile mari de apă ale heleşteelor, asemănătoare unor ape naturale şi asociaţiile vegetale apărute au creat condiţii propice de viaţă unor animale pe cale de dispariţie, care prin modul lor de viaţă sunt legate de mediul acvatic. În multe dintre heleştee există specii şi asociaţii vegetale periclitate de dispariţie, ca de exemplu stufărişuri, păpurişuri şi câmpuri de inariţă. Aceste asociaţii, considerate rare în Europa constituie mediul de viaţă pentru numeroase animale nevertebrate, în special libelule. Aşezările umane din Câmpia Turului s-au format numai pe terenurile mai ridicate, neinundabile, iar terenurile agricole s-au limitat tot pe aceste ridicături. Prin defrişarea unei părţi a pădurilor de luncă au luat naştere păşuni şi fâneţe bogate, care alcătuiesc un peisaj mozaicat de o diversitate remarcabilă. Zonele cu ape stagnante sunt caracterizate de păduri mlăştinoase, populate cu arini şi frasini. Tulpina arborilor este ridicată din apă prin prelungiri ale rădăcinilor, ca nişte picioare. Pe aceste picioare cresc numeroase specii de ferigi şi muşchi. Pe arbori urcă plante căţărătoare ca cupa vacii, hameiul, curpenul şi viţa sălbatică. Este un habitat mozaicat cu fâneţe umede de luncă bogate în flori. Primăvara sunt împodobite de o varietate bogată de flori: grâuşori, ghiocei, brebenei, viorele, păştiţe albe, ghiocei bogaţi, brânduşe de primăvară.

Potenţialul turistic principal al microregiunii constă în existenţa unor habitate naturale valoroase şi a unor specii de animale şi plante deja rare în Europa. Bogăţia în ape a zonei constituie ţinta principală a pescarilor sportivi, dar heleşteele şi zonele umede asigură aventuri de neuitat şi pentru turiştii iubitori de păsări, de vegetatie, de spatii verzi.