Lazuri

Comuna Lazuri este aşezată în partea de nord a Judeţului Satu Mare, la 7 km de Municipiul Satu Mare pe drumul judeţean 194, teritoriul său administrativ prelungindu-se până la întâlnirea celor trei graniţe ale României, Ungariei şi Ucrainei. Apele curgătoare mai importante care ating teritoriul comunei sunt râul Tur şi pârâurile Egherul Mare şi Noroieni.

În afara centrului de comună, există cinci localităţi aparţinătoare: Nisipeni, Peleş, Bercu, Noroieni şi Pelişor.

Localitatea Lazuri este atestată documentar în 1245, dar descoperirile arheologice din partea numită “Luby tag” confirmă prezenţa unor aşezări omeneşti din epoca bronzului. Aşezarea dacilor liberi, cercetată încă începând din deceniul al VIII-lea al secolului al XX-lea este de mult timp intrată în cărţile de istorie. Vestigiile populaţiei slave fac din punctul “Luby tag” unul dintre cele mai semnificative situri arheologice din epoca migraţiilor.

În secolul al XIII-lea localitatea este amintită ca proprietate a neamului Káta, iar ulterior, prin moştenire, a devenit domeniul familiilor descendente: Lázáry, Vasváry, Csarnavoday, Surányi. Ulterior apar mai multe familii cu proprietăţi importante. În secolul al XVII-lea, deţine domeniu aici şi ordinul iezuiţilor, care au ridicat la Lazuri o mănăstire şi o capelă. A aparţinut şi cetăţii Satu Mare, ulterior devenind principalii proprietari familiile Eötvös, Nagy şi Lengyel.

Sursa cea mai importantă de venituri este agricultura, la care se adaugă unităţi comerciale şi industriale mai mici.

  • Lazuri – comuna – Câmpia Someşului – vestigii locuinţă cu ceramica dacică şi celtică sec.3-2 I.Hr, Biserica Reformată sec.16
  • Lazuri sat Bercu – Câmpia Someşului/râul Micula – Biserica Reformată 1840 (monument istoric)
  • Lazuri sat Nisipeni – Câmpia Someşului – Biserica Reformată