Botiz

Localitatea este situată la 7 km spre nord-est faţă de Satu Mare. Botizul formează singur o comună, după ce în 2004 Agrişul şi Ciuperceniul s-au despărţit de vechea unitate administrativă. Comuna Botiz este situată pe drumul european E81, la o distanţă de 7 km de municipiul Satu Mare, resedinţa judeţului. Este atestată documentar în anul 1364, tot în acest an are loc şi prima reaşezare de hotar între Botiz şi Osvareu în faţa unor judecători aleşi.
Comuna Botiz are următorii vecini: la nord-vest comuna Micula, la nord-est comunele Micula şi Agriş, la sud-est comuna Odoreu, la nord comuna Livada, la vest comuna Lazuri, iar la sud, municipiul Satu Mare.

Solul comunei face parte din grupele de soluri cu textură argiloasă, format, în general, din podzol brun şi roşcat de pădure. Fauna aparţinând comunei Botiz, este formată dintr-o mare varietate de păsări, porumbei de casă şi porumbei sălbatici.

Pentru Botiz, amintim ca din hotarul localităţii provin fragmente de vase din epoca romană, sec. II-IV după Hristor, care denotă existenţa aici a unei aşezari aparţinând dacilor liberi. În Evul Mediu zona a făcut parte din domeniul oraşului, care dintr-un document din 11 august 1715, reiese că se întindea de la Hodisa şi până la Micula, cu lungimea de 4 mile germane şi laţimea de 1 milă. O milă poştală germană era echivalentă cu 7,5 – 7,6 km.

  • Anderco Gheorghe (1884-1935), s-a născut la 28 noiembrie 1884 în localitatea Botiz. Studiile primare le face în comuna natală, iar cele secundare la Satu Mare şi Oradea, unde obţine şi bacalaureatul. Timp de 2 ani este student la Facultatea de Litere a Universităţii din Budapesta, după care urmează Academia Teologică din Gherla. În anul 1909 este hirotonisit, un an mai târziu devine preot ajutător la Bixad, iar după moartea preotului titular a fost numit paroh al acestei parohii până în anul 1934. Este înmormântat chiar în curtea Bisericii din Bixad în semn de respect pentru munca sa şi pentru efortul său de a fi refăcut şi renovat din paragină acest lăcaş de cult.
  • Anderco Ştefan (1906-1989) – avocat şi om politic, fost prefect al Sătmarului, Ştefan Anderco s-a născut la 7 ianuarie 1906 în localitatea Botiz, comitatul Satu Mare, fiind unul dintre cei cinci copii ai familiei Petru Anderco şi Maria Selmenczi. Primii 5 ani de şcoală îi face la Şcoala din Botiz, după care este înscris la Liceul regal greco-catolic din Satu Mare, iar în anul 1919 se transferă la Liceul „Mihai Eminescu” unde va absolvi în 1924. Din 1925 urmează cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de Drept din Cluj, fiind în acelaşi timp angajat ca funcţionar la Primăria Botiz. În anul 1931 va deveni doctor în drept şi va activa în Baroul Satu Mare. În anul 1944 este desemnat prefect al judeţului, fiind ultimul lider P.N.T care a avut o asemenea funcţie.
  • Marcu loan este o altă personalitate a localităţii despre care se cunosc puţine date. S-a năcut la Botiz, a fost hirotonisit ca preot în 1857, a fost ajutor de preot la parohia din Satu Mare, aparţinând Eparhiei greco-catolice din Gherla, apărând apoi ca preot şi protopop. S-a remarcat ca şi iniţiator şi organizator al conferinţei intelectualităţii din comitatul Sătmarului în chestiunea limbii şi ortografiei române. S-a afirmat şi ca un militant consecvent pentru o singură biserică românească cu rit propriu, sens în care va publica lucrarea „ Biserica românească” tipărită în 1883 la Satu Mare. Se stinge din viaţă, la vârsta de 55 de ani, după ce a servit timp de 15 ani ca preot în Satu Mare şi 12 ani ca preot districtual.
  • Tamaş Pompiliu – preot şi om politic, s-a născut la 7 ianuarie 1878 în localitatea Popeşti. Prezenţa sa la Botiz are loc în anul 1915, şi, de-a lungul activităţii sale preoţeşti parohia sa din Botiz a fost considerată cea mai mare şi mai înstpritp din judeţ. A fost arhidiacon, membru al P.N.R, ulterior al P.N.T participând şi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918.

Preocuparea de bază a locuitorilor comunei Botiz a rămas agricultura şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în extravilan, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de producţia individuală. În evidenţele primăriei în anul 2008 au fost înregistrate un număr de 14 exploataţii. Structura exploataţiilor agricole este mixtă. Culturile principale rămân cele tradiţionale respectiv cele de cereale, cu tendinţe spre culturi de căpşuni, legume şi pomi fructiferi. Aceste culturi au cunoscut o creştere în ultima perioadă ceea ce demonstrează un interes al micilor producători spre aceste culturi.

Evenimente locale

Manifestările organizate cu ocazia Zilei comunei Botiz (în luna octombrie) debutează cu defilarea fanfarei din Beltiug şi a majoretelor. Un spectacol inedit de cai îl oferă şi actorul Vasile Blaga, care deţine o importantă bază hipică în această comună. După cum se obişnuieste în fiecare an, pe scenă au loc spectacole ale copiilor din comună, urmaţi de Ceatăra din Carei şi mulţi alţi interpreţi. Prin această sărbătoare se urmăreşte consolidarea legăturilor dintre locuitorii acestor meleaguri.

La nivelul comunei Botiz activitatea economico – socială se axează pe următoarele domenii:

♦ Producţie
♦ Comerţ
♦ Transporturi
♦ Servicii de diferite tipuri
♦ Agricultură